v
...v.

مراسم امضای کتاب آزمون برگزیدگی

بیست و شش اکتبر دوهزار و سه

سخنرانی آقای عبدی خرمیـــان
سخنرانی استاد فرهنگ فرهـــــی
سخنرانی استاد تورج فــــرازمند
سخنرانی آقای منوچهر فــــرهنیک
سخنرانی آقای جهانگیر صداقت فــــر