v
...v.بنیاد جامعه دانشوران

فرزندان استــــــر

v

کتاب فرزندان استر مجموعه ارزنده ایست که تاریخ جامعی از قدیمی ترین کلنی های یهودی در ایران (۷۲۲ قبل از میلاد مسیح) تا پایان قرن بیستم را در دسترس قرار میدهد
این کتاب در ۴۸۰ صفحه شامل ۲۵ مقاله از نویسندگان و محققین سرشناس در رشته مطالعات یهودی- ایرانی و ۵۰۰ قطعه عکس رنگی ،که از آرشیو های خصوصی و عمومی بین المللی جمع آوری شده اند، میباشد. شش مقاله از این میان، مطالب تاریخی هستند که وضعیت یهودیان را در دورانهای مختلف تاریخ ایران از امپراطوری هخامنشی تا ظهور جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار میدهند. در مقابل این دورنمای تاریخی، نوزده مقاله دیگر به مجموعه ای از مطالب فرهنگی و سیاسی- اجتماعی این قوم اشاره میکنند.سرانجام  فرزندان استر با  فهرست جامعی از کتابهای دانشمندان یهودی-ایرانی خاتمه مییابدکه شامل نام بیش از ششصد کتاب و مقاله به زبانهای    انگلیسی،  فرانسه، آلمانی، عبری و فارسی میباشد
باز کردن صفحات فرزندان استر مانند شروع یک سفر در طول زمان با خانواده کهن یهودیان ایران میباشد که با آزادی آنها از اسارت بابل توسط کورش کبیر ( ۵۳۹ قبل از میلاد مسیح ) آغاز شده و به خو گرفتن آنها به زندگی در سرزمینهای جدید پس از مهاجرت جمعی از ایران، که نتیجه انقلاب اسلامی  در  سال ۱۹۷۹  بوده است، بپایان  میرسد.  تصاویری از بناهای  تاریخی،  دست نوشته ها، اشیا ، عقدنامه ها، عکسهای تکی و خانوادگی بهمراه مقالات مختلف، نقشه ای از این سفر فوق العاده را فراهم میکنند که در آن ، دورنمای تاریخی  و فرهنگی  دست  بدست هم  میدهند تا چشم انداز تازه ای به  گذشته و میراث این ملت عرضه نمایند
نویسندگان و محققینی که در تهیه این کتاب همکاری داشته اند مطالب و مسائل زیر را بدقت مورد بررسی قرار داده اند
   تاًثیر یهودیان ایرانی در حکومت ، قوانین و ارتش-   دشواریهای قرنها در حاشیه زیستن ، زجر و عذاب کشیدن و تحت فشار سخن گفتن-   مقبره استر در همدان-   زندگی دانیال نبی و مقبره اش-   سهم ایرانیان یهودی در خدا پرستی ، قوانین و افکار یهودی با تلمود بابلی-ادبیات یهودی ایرانی-عقیده به ناپاکی مذهبی یا نجاست - پوشاک ، آرایش ، فرشهای یهودی ایرانی-  لهجه های یهودی ایرانی، رسوم مربوط به تولد ، برمیتصوا ، عروسی و تدفین
سخن گفتن یهودیان مشهد تحت فشار و اجبار-تاریخ آلیانس ایسرائلیت یونیورسال در ایران ، دخالت یهودیان ایران در جنبش صیونیزم و شرکت آنها در سیاست های دست چپی، ورزش و نقش زنان در خانواده
کتاب دو مجموعه تصویری مهیج را نیز شامل میشود : یکی در باره محله های یهودی نشین و دیگری در مورد کنیسا های شهرهای مختلف  سراسر ایران.فرزندان استر نور تازه ای بر تاریخ ، فرهنگ و میراث ایرانیان یهودی می اندازد و به درک ما از زیر بنای فرهنگی دنیای یهودیت می افزاید