v
...v.

بنیاد جامعه دانشوران


v

نقدی بر کتاب یهودیت اصیل و یهودیت اسیر توسط

ربای ادوارد فاینستین


دوستان عزیز ،
در هر نسلی ،  خداوند برای ما پیامبرانی میفرستد که بخاطر عشق به بتورا و دل نگرانیشان برای آینده یهودیان صدایشان را بلند میکنند.
دکتر اهرون ابرامی یکی از این افراد مقدس است. کتاب عالــــی او "یهــودیت اصیل و یهـودیت اسیر " که بسیار عالمانه و هم بخاطر ضرورت نوشته شده ، از اعماق عشق بزرگ او به یهودیت و  یهودیان فریاد بر می آورد.   دکتر ابرامی بیاد ما  می آورد که تاسیس کشور اسرائیـــل مردم یهـــودی را آزاد کرده است در حالیکه  یهـــودیت  در اسارت گالــوت باقی مانده است. او بار دیگر محتاطانه از ریشه های تاریخــی این وضعیت ، از تقسیماتی که یکپارچگی یهـــــودیت را از هم دریده و تغییراتی که باعث  سردرگمی و شکنجه یهـــودیت  در گالوت گردیده پرده بر میدارد.
دکتر ابرامی در قسمت دوم کتابش بطور مشروح به پایه ها و ارکان اصلی یهودیت اشاره میکند که روی صحبتشان بتمام افراد بشر بوده وبا دعوتی پر شور از همه به بازگشت به این اصـــــول یهودیت به این قسمت خاتمه میدهد.
در بخش آخر کتابش ، نامه اش به جوانان یهودی ، بیش از همه حائز اهمیت است.  این قسمت باید با صدای بلند در تمام مدارس یهودی و گروه های جوانان خوانده شود.  این بخش بطــرزی
بسیار شفاف و شیوه ئی موثر آنچه را که ما دوستداران تورا و مردم یهودی ، باید بفرزندانمان و فرزندان فرزندانمان در باره میراث فوق العاده ارزشمندی که به آنها رسیده است بگوئیــــم را یاد آور شده و مسئولیتهای ایشان در آموختن آنها ، تعلیم آنها و زیستن مفتخرانه با آنها را بیان میکند.
این کتــاب برای بحث های جوامع ما هدیــه ای  ارزنده و مبارک بوده و ما بخاطر این کتــــاب ارزشمند و عمیق سپاسگزار دکتر ابرامی هستیم.
با احترام ،
ربای ادوارد فاینستین
کنیسای ولـــــــی بت شالوم
انسینو ، کالیفرنیا
سپتــــامیر ۲۰۰۳